Doorlopende machtiging Belastingdienst

De jaarlijkse machtigingsbrief voor het doen van aangiften en het uitwisselen van gegevens tussen administratie / accountantskantoor en belastingdienst komt te vervallen. Vanaf 1 september 2021 hoeft u niet jaarlijks opnieuw toestemming te geven aan Breed Inzetbaar om uw belastingzaken te regelen. De Belastingdienst komt namelijk met een machtiging voor toekomstige jaren, waarbij u nog wel per belastingmiddel eenmalig toestemming moet geven. Dit is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de toeslagen, btw en vennootschapsbelasting. Ook de VIA (vooraf ingevulde gegevens) kan voortaan doorlopend geregeld worden. Zowel het administratiekantoor als zijn klant kan de machtiging op elk moment intrekken. 
 

Laatste nieuws

De jaarlijkse machtigingsbrief voor het doen van aangiften en het uitwisselen van gegevens tussen administratie / accountantskantoor en belastingdienst komt te vervallen

» Lees verder

De TONK-regeling is er voor huishoudens die er door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen op achteruit zijn gegaan, waardoor zij vaste lasten als huur en hypotheek niet meer kunnen betalen.

» Lees verder

BTW ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 kunnen de kleineondernemersregeling voor de BTW toepassen zonder dit te melden bij de Belastingdienst.

» Lees verder