Doorlopende machtiging Belastingdienst

De jaarlijkse machtigingsbrief voor het doen van aangiften en het uitwisselen van gegevens tussen administratie / accountantskantoor en belastingdienst komt te vervallen. Vanaf 1 september 2021 hoeft u niet jaarlijks opnieuw toestemming te geven aan Breed Inzetbaar om uw belastingzaken te regelen. De Belastingdienst komt namelijk met een machtiging voor toekomstige jaren, waarbij u nog wel per belastingmiddel eenmalig toestemming moet geven. Dit is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de toeslagen, btw en vennootschapsbelasting. Ook de VIA (vooraf ingevulde gegevens) kan voortaan doorlopend geregeld worden. Zowel het administratiekantoor als zijn klant kan de machtiging op elk moment intrekken. 
 

Laatste nieuws

Het kabinet wil dat door bestelauto's dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto's.

» Lees verder

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af.

» Lees verder

Met ingang van 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft

» Lees verder