Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) m.i.v. 2020

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) ingevoerd. Om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe vorm van de KOR moet de omzet van de onderneming op jaarbasis onder de      
€ 20.000 blijven. Men kan dan kiezen om geen btw meer over de omzet te betalen. Of dit altijd voordelig is, zal per onderneming beoordeeld moeten worden.
De onderneming, die minder dan € 20.000 omzet, kan vóór 20 november 2019, bij de belastingdienst aangeven, gebruik te willen maken van de nieuwe KOR.
Houd bij de keuze ook rekening met eventuele "herziening van de btw"van in het verleden gedane investeringen.
De nieuwe KOR kan, in tegenstelling tot de oude regeling, ook gebruikt worden door BV's, stichtingen en verenigingen.
 

Laatste nieuws

Door de coronamaatregelen is het voor veel mensen niet mogelijk om hulp op locatie te krijgen bij het doen van belastingaangifte. Hierdoor lukt het misschien niet om de aangifte voor 8 mei 2021 te doen. Geldt dit voor u en heeft een een DigiD-machtigingscode? Dan wordt de inlevertermijn voor de aangifte verlengd tot 1 september 2021.

» Lees verder

Vanaf half maart 2021 kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, subsidie aanvragen voor nieuwe elektrische bestelwagens

» Lees verder

Bent u ondernemer en heeft u problemen met betalen van belastingen, dan kunt u tot en met 30 juni as. bijzonder uitstel aanvragen voor het betalen van belastingaanslagen. 

» Lees verder